Kategorie

Newsletter

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa

Instrukcja Ogólna Przeciwpożarowa format 24,5x35, podłoże płyta cienka PCV 0,5 mm, rodzaj nieświecący

Więcej szczegółów

Instrukcja ogólna PPOŻ

Cena: 7,60 zł

6,18 zł netto

Instrukcja Ogólna Przeciwpożarowa

Instrukcja jest opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 178, pozycja. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, pozycja. 353) oraz z 4.1 pkt. 6. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109, poz.719) § 4. 1.1, § 6.1.1.