Kategorie

Newsletter

PRZYDATNE INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO

Jeżeli zamówiłeś towar i chcesz z rezygnować z zamówienia a jeszcze nie zostało wysłane– napisz wiadomość e-maila lub poinformuj telefonicznie i anuluj swoje zamówienie.

Jeżeli zamówiłeś towar i został już wysłany a chcesz zrezygnować z zamówienia - nie przyjmuj przesyłki,kurier dostarczy nam ją z powrotem. Napisz wiadomość e-maila lub poinformuj telefonicznie a zamówienie zostanie anulowane

Jeżeli zamówiłeś towar i nie odebrałeś przesyłki

       a)  kurier dostarczy ci ją ponownie 
       b)  jeśli kurier odeśle ją do nas z powrotem – napisz e-maila czy mamy ją dostarczyć ponownie.
     W takim przypadku naliczamy koszty ponownej przesyłkę.

Podczas odbioru przesyłki, kurier ma obowiązek poczekać do 15 minut wraz z Klientem, w celu weryfikacji jej stanu po transporcie. Jeżeli stwierdzisz, że przesyłka jest uszkodzona, prosimy o spisanie z kurierem protokołu uszkodzenia, na podstawie którego będziemy mogli rozpatrzyć reklamację. Kurier ma obowiązek posiadać odpowiedni formularz.

Prawo do odstąpienia od umowy na odległość

             Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.asppoz.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
FHU AS-PPOZ 43-200 Pszczyna  ul. Wodzisławska 2 lub e-mail  biuro@asppoz.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: ASPPOZ  43-200 Pszczyna  ul. Wodzisławska 2 lub e-mail  biuro@asppoz.pl

           Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez ASPPOZ świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

        Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych płatnych „pobraniowych”.

WYMIANA TOWARU

              Każdy produkt zakupiony w sklepie AS-PPOZ można wymienić na inny towarw terminie 14 dni (zgodnie z ustawą z 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny)licząc od dnia wystawienia faktury do dnia dostarczenia zwrotu produktu.. Warunkiem wymiany jest odesłanie kompletnego produktu w stanie nie zmienionym, w fabrycznym opakowaniu, z dołączonym ksero dowodem zakupu: paragon/faktura,wraz z gwarancją i instrukcją użytkowania (jeżeli były dołączone do produktu). Następnie prosimy wysłać wiadomość z informacją o wymianie towaru na adres FHU AS-PPOŻ 43-200 Pszczyna  ul. Wodzisławska 2 lub e-mail  biuro@asppoz.pl

w tytule maila wpisać wymiana towaru w treści zaś imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP lub nazwę użytkownika i podanie numeru konta bankowego.

      Przesyłkę  ze zwracanym towarem klient wysyła na własny koszt.
      Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych płatnych „pobraniowych”. 
      Zwrot płatności przesyłamy na wskazane konto.

REKLAMACJA

Każdy zakupiony produkt w sklepie AS-PPOŻ jest objęty gwarancją producenta. Oznacza to, że w tym okresie, po stwierdzeniu wady produktu można go reklamować.
          Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie kompletnego produktu  ze szczegółowo wypełnionym wnioskiem reklamacyjnym oraz z ksero dowodu zakupu - paragon/faktura lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Wniosek reklamacyjny do pobrania tutaj. Wraz z wysłaniem paczki należy  wysłać wiadomość z informacją o reklamacji towaru na adres FHU AS-PPOŻ 43-200 Pszczyna  ul. Wodzisławska 2 lub e-mail  biuro@asppoz.pl

W tytule należy wpisać: reklamacja towaru, w treści zaś imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP
Po otrzymaniu przesyłki firma ASPPOŻ niezwłocznie przesyła produkt do producenta. Producent ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Informację zwrotną o sposobie  rozpatrzenia reklamacji otrzyma osoba wskazana we wniosku na adres e-mailowy biuro@asppoz.pl lub w formie pisemnej na adres FHU AS-PPOŻ 43-200 Pszczyna ul. Wodzisławska 2 

Niezwłocznie po otrzymaniu rozpatrzonej reklamacji prześlemy towar do klienta zgodnie z decyzją producenta.
      Przesyłkę  ze zwracanym towarem klient wysyła na własny koszt.

      Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych płatnych „pobraniowych”. 
      W przypadku zwrotu ceny produktu - kwotę wysyłamy na podany nr konta.