Kategorie

Newsletter

Realizacja, Dostawa

Dostawa GRATIS przy zamówieniu powyżej 2500 zł brutto z VAT!


Rodzaj dostawy


 Koszt przesyłki


Wartość zamówienia


Waga przesyłki


Płatność

Kurier

20,91zł brutto

Poniżej 2500 zł brutto (z VAT)

Paczka do 30 kg

Przelew

Kurier

25,83 zł brutto

Poniżej 2500 zł brutto (z VAT)

Paczka do 30 kg

Pobranie

 

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.


PRZYDATNE INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO

 Jeżeli zamówiłeś towar i chcesz z rezygnować z zamówienia  a jeszcze nie zostało wysłane – napisz wiadomość e-maila lub poinformuj telefonicznie i anuluj swoje zamówienie.

Jeżeli zamówiłeś towar i został już wysłany a chcesz zrezygnować z zamówienia - nie przyjmuj przesyłki,kurier dostarczy nam ją z powrotem .Napisz wiadomość e-maila lub poinformuj telefonicznie a zamówienie zostanie anulowane

Jeżeli zamówiłeś towar i nie odebrałeś przesyłki

       a)  kurier dostarczy ci ją ponownie 
       b)  jeśli kurier odeśle ją do nas z powrotem – napisz e-maila czy mamy ją dostarczyć ponownie.
     W takim przypadku naliczamy koszty ponownej przesyłki.


Prawo do odstąpienia od umowy na odległość

           Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.asppoz.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

FHU AS-PPOŻ  43-200 Pszczyna  ul. Wodzisławska 2 lub e-mail  biuro@asppoz.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 
FHU AS-PPOŻ  43-200 Pszczyna  ul. Wodzisławska 2 lub e-mail  biuro@asppoz.pl
           Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez ASPPOZ świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

        Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych płatnych „pobraniowych”.

 
WYMIANA TOWARU

              Każdy produkt zakupiony w sklepie www.asppoz.pl można wymienić na inny towar w terminie 14 dni (zgodnie z ustawą z 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny)licząc od  dnia wystawienia faktury do dnia dostarczenia zwrotu produktu.. Warunkiem wymiany jest odesłanie kompletnego produktu w stanie nie zmienionym, w  fabrycznym opakowaniu, z dołączonym ksero dowodem zakupu: paragon/faktura,wraz z gwarancją i  instrukcją  użytkowania (jeżeli były dołączone do produktu). Następnie prosimy wysłać wiadomość z informacją o wymianie towaru na adres biuro@asppoz.pl w tytule maila wpisać wymiana towaru w treści zaś imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP i podanie  numeru konta bankowego.

      Przesyłkę  ze zwracanym towarem klient wysyła na własny koszt.
      Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych płatnych „pobraniowych”. 
      Zwrot płatności przesyłamy na wskazane konto.


REKLAMACJA

Każdy zakupiony produkt w sklepie www.asppoz.pl jest objęty gwarancją producenta. Oznacza to, że w tym okresie, po stwierdzeniu wady produktu można go reklamować.
          Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie kompletnego produktu  ze szczegółowo wypełnionym wnioskiem reklamacyjnym oraz z ksero dowodu zakupu - paragon/faktura lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Wniosek reklamacyjny do pobrania tutaj. Wraz z wysłaniem paczki należy  wysłać wiadomość z informacją o reklamacji towaru na adres FHU  ASPPOZ. W tytule należy wpisać: reklamacja towaru, w treści zaś imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP
                Po otrzymaniu przesyłki FHU ASPPOZ niezwłocznie przesyła produkt do producenta. Producent ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Informację zwrotną o sposobie  rozpatrzenia reklamacji otrzyma osoba wskazana we wniosku na adres e-mailowy lub w formie pisemnej. FHU ASPPOZ niezwłocznie po otrzymaniu rozpatrzonej reklamacji prześle towar do klienta zgodnie z decyzją producenta.

      Przesyłkę  ze zwracanym towarem klient wysyła na własny koszt.
      Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych płatnych „pobraniowych”. 
      W przypadku zwrotu ceny produktu - kwotę wysyłamy na podany nr konta.